Anna Bergerová (*1930)
SNP, menšiny
Autor/ka
Michaela Danišová
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský

Na stiahnutie:

<