Alica Weiszfeiler (*1933)
holokaust, koncentračné tábory, národnostné menšiny, emigrácia, Izrael
Vypracoval / a
Petra Chovancová, Gabriela Kluchová

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky základných škôl.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, oral history, antisemitizmus, empatia, dialóg, solidarita

Cieľ: Spoznať životný príbeh preživšej holokaust. Zamýšľať sa nad svojou vlastnou históriou a formulovať ponaučenie zo svojej minulosti. Rozvíjať solidaritu, empatiu, dialóg a priateľstvá medzi deťmi z odlišných prostredí.

<