Alica Weiszfeiler (*1933)
antisemitizmus, nútené vysťahovanie, arizácia, 2. svetová vojna, holokaust, väzni koncentračných táborov, národnostné menšiny, emigrácia, Izrael, Palestína
Autor/ka
Petra Chovancová
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – film
Dominik Janovský, Henrich Bródy, Sandra Polovková
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský

Na stiahnutie:

<