Alexander Bachnár (*1919 †︎2019)
príbehy 20. storočia, sloboda slova, tlače, cenzúra, hodnota demokracie, kritické myslenie, totalita a jej nástroje ovplyvňovania verejnej mienky
Autor/ka
Iveta Harváneková
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský

Na stiahnutie:

<