Milan Kužela (*1946)

Vypracovali

Sandra Polovková, Marian Jaslovský

<