Liana Hanusová (*1937)

Vypracovali

Sandra Polovková, Marian Jaslovský

<