Jela Špitková (*1947)

Vypracovali

Sandra Polovková, Marian Jaslovský

<