Irena Príkopská Macsiczová (*1931)

Vypracovali

Sandra Polovková, Marian Jaslovský

<