Eva Karvašová (*1932)

Vypracovali

Sandra Polovková, Marian Jaslovský

<