Emília Sasinová (*1936)

Vypracovali

Sandra Polovková, Marian Jaslovský

<