Úlohy k rozprávaniu príbehu
Nezabudnite si pozrieť inštruktážne video

Pozrite sa na

1. časť videa – „Ako rozprávať príbeh“ a potom zakreslite do “hrachového struku” päť fáz príbehu zo života vášho pamätníka.

2. časť videa – „Časová os“ a podobne ako Martin doplňte svoj “hrachový struk” o dáta zo života vášho pamätníka.

Viete, že jednotlivé fázy príbehu (čiže fáza drámy) rozpracoval už v 19. storočí Gustav Freytag (a pred ním predstavil svoju verziu i Aristoteles)? Vyhľadajte na internete alebo vo svojej pamäti, ako tieto fázy nazýval.

Východiskový stav
Niečo je inak
Ide do tuhého
To ešte nie je všetko
Ako to dopadlo


3. časť – Kauzálne otázky.
Poznačte si aspoň 3 kauzálne otázky, ktoré vás napadajú k životnému príbehu vášho pamätníka.

Hotovo? Porovnajte svoje kauzálne otázky s otázkami ostatných. Sú rovnaké alebo sa líšia? Skúste spoločne nájsť odpovede. Sú v príbehu nejaké nejasnosti? potrebujete ďalšie informácie či vysvetlenie? Ako by ste ich mohli získať?

Pozrite sa na poslednú časť videa – Obrazy a skúste si vybaviť niektoré konkrétne obrazy z vášho príbehu. Ktoré to sú?

Teraz sa môžete pustiť do spracovania príbehu vášho pamätníka.

  • Roztrieďte všetko, čo viete. Zoraďte informácie na časovú os. Dátujte (Označte dátumom)
  • Pýtajte sa jeden druhého znova na výrazné obrazy.
  • Klaďte si kauzálne (príčinné) otázky. Čo sa vám javí nepochopiteľné? Čomu sa dá ťažko uveriť?

<