Príbeh pamätníka v kontexte dejín
Ako prebiehal rozhovor? Ako ho vnímal pamätník?

A naplnili jeho odpovede vaše očakávania? Priniesol vám rozhovor nový pohľad na sledovanú udalosť alebo dokonca “historický fenomén”?

Dokážete overiť, či nie sú v odpovediach rozpory a ako by bolo možné odpovede overiť a nakoľko možno výpoveď použiť ako historický prameň?
Porovnajte nahrávku pamätníka i s ďalšími zdrojmi a uistíte sa, že jej rozumiete. Viete, o akom období pamätník hovorí, ako a prečo sa v ňom práve takto správal, aj či jeho výpoveď zodpovedá informáciám z iných zdrojov (a ak nie, v čom a prečo sa líšia)?

Skúste vypracovať tieto úlohy

Obrátil sa na vás vydavateľ pripravovanej publikácie “1000 najvýznamnejších Slovákov a Sloveniek 20. storočia “a požiadal vás, aby ste pripravili veľmi stručné slovníkové heslo o vašom pamätníkovi. Priestor máte iba na niekoľko riadkov + fotografiu, prípadne erb. Text nesmie presiahnuť 500 znakov.

Vyberte najdôležitejšiu udalosť, o ktorej pamätník hovorí. Overte, či táto udalosť už nie je popísaná na Wikipédii. Ak áno, navrhnite, ako by rozprávanie pamätníka mohlo doplniť / zmeniť text na Wikipédii. Pokiaľ na Wikipédii nie je, navrhnite podobu nového hesla.

<