Ako na strih príbehu pamätníka/čky?

Dramaturgia a postprodukcia


V inštruktážnom videu sa dozviete, čo je to “výberka” a na čo sa používa?
Aké nástroje v strihačskom programe k tomu použijete? Ako môžete využiť hlasové podfarbenie – audio?

Odporúčame pasáž Rozprávanie obrazom (od 3.30). Fantastické je zistiť, čo urobia tzv. Ruchy s obyčajnou fotografiou (od 4.46) aj ako sa dá využiť hudba.

<