Peter Tatár (*1953)
Nežná revolúcia, totalita a demokracia
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko

Pracovný list s úlohami pre študentov a študentky stredných škôl

Na stiahnutie:

Téma:
príbehy 20. storočia, Nežná revolúcia, totalita a demokracia, riziká a odvaha v časoch socializmu, umenie komunikácie a argumentácie

Ciele:
pochopiť dianie v spoločnosti na sklonku 80. rokov, oceniť odvahu ľudí, ktorí sa nebáli vystúpiť so svojimi názormi, naučiť sa formulovať vlastné požiadavky a správne argumentovať, rozvíjať schopnosť definovať a riešiť problémy.

<