Pavel Eli Vago (*1930)
Ukrývané dieťa
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky stredných škôl

 

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, ukrývané deti počas II. svetovej vojny, osudy preživších holokaust, pomoc druhých v časoch vojny, odvaha a nezlomná viera v ľudské sily

Ciele: prostredníctvom skutočného príbehu odhaľovať vlastnú národnú minulosť, motivovať žiakov k porozumeniu významu ľudského dobra a pomoci ako nevyhnutnej súčasti ľudskej povahy, pochopiť historické súvislosti a následky politických rozhodnutí na ľudské životy

 

<