Otis Laubert (*1946)
umenie, Nežná revolúcia
Autor/ka
Eva Kyseľová
Editor/ka
Sandra Polovková
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský

Na stiahnutie:

<