Milan Krajčovič (*1929 †︎2008)
komunistický prevrat v ČSR, politické procesy v Československu, éra stalinizmu, politický väzeň v ČSSR
Autor/ka
Martin Hoľko
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský

Na stiahnutie:

<