Marta Szilárdová (*1923 – † 2021)
Auschwitz a pochod smrti
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko

Pracovný list s úlohami pre študentov a študentky základných škôl
k životnému príbehu Marty Szilárdovej

 

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, holokaust, židovstvo, Židovský cintorín – miesto poznania

Cieľ: Umožniť deťom pochopiť, že dejepis nie len predmet na memorovanie, ale aj prežívanie. Uspokojovať potrebu získavať nové vedomosti, skúsenosti a schopnosti pomocou komunikácie s okolitým svetom. Prevziať zodpovednosť za svoju prácu. Prepojiť život detí so životom komunity, v ktorej žijú.

<