Mária Matejčíková (1931-2018)
politickí väzni, 50. roky, pomoc duchovným
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko

Pracovný list s úlohami pre študentov a študentky stredných škôl

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, socializmus, demokratický a totalitný režim, mýty a fakty o socializme, osudy prenasledovaných ľudí v nedemokratických režimoch, spracovanie týchto tém v umeleckej, filmovej podobe

Ciele: oboznámiť sa prostredníctvom filmu s nedemokratickými formami vládnutia, priblížiť spoločenskú realitu života v Československu prostredníctvom obľúbeného filmu, vyhľadať a analyzovať prvky totality, obmedzovania ľudských, občianskych, kultúrnych, spoločenských práv počas obdobia socializmu, pochopiť spoločenské súvislosti obdobia totality pomocou umeleckého spracovania

<