Mária Matejčíková (1931-2018)
politickí väzni, 50. roky
Autor/ka
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko
Editor/ka
Sandra Polovková
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marian Jaslovský, Filip Pavčík

Na stiahnutie:

<