Jarmila Stibicová (*1933)
príbehy 20. storočia, oral history, konfrontácia rodinnej a oficiálnej pamäti, normalizácia
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko

Pracovný list s úlohami pre študentov a študentky stredných škôl

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, oral history, konfrontácia rodinnej a oficiálnej pamäti, normalizácia

Ciele: oboznamovať sa aktívne s našou históriou prostredníctvom príbehov, vnímať minulosť z perspektívy iného človeka i vlastnej rodiny, aktívne získavať nové poznatky i zručnosti, kritické poznanie minulosti, kultivovať kolektívnu pamäť, uvedomovať si mnoho rozporuplných informácií a aktívne vyhľadávať pravdivé informácie, rozvíjať občianske a komunikatívne kompetencie

Pomôcky: príbeh pamätníčky, dobové dokumenty, filmy, dobová tlač, predmety, artefakty, počítač, internet, rodinné fotografie, kroniky

<