Jarmila Stibicová (*1933)
Charta 77, Nežná revolúcia
Autor/ka
Patrícia Fogelová
Editor/ka
Sandra Polovková
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský

Na stiahnutie:

<