Irena Príkopská Macsiczová (*1931)
2. svetová vojna, Slovenský štát, oslobodzovanie Československa, komunistický prevrat v ČSR, národnostné menšiny, nútené presídľovanie
Vypracoval / a
Petra Chovancová, Gabriela Kluchová

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky stredných škôl.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, oral history, Viedenská arbitráž, osudy miest a obcí na slovensko‐maďarských hraniciach

Cieľ: Spoznať životný príbeh pamätníčky Druhej svetovej vojny. Rozvíjať schopnosť komparácie, kritického myslenia, prezentačné a diskusné zručnosti, tímovú prácu. Priblížiť študentom problematiku Viedenskej arbitráže na príbehoch konkrétnych miest, obcí a jednotlivcov. Uvedomiť si hodnotu mieru a stability v porovnaní s nestabilným obdobím, ktorému musela čeliť pamätníčka.

<