Irena Príkopská Macsiczová (*1931)
menšiny, nútené presídľovanie
Autor/ka
Petra Chovancová
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský

Na stiahnutie:

<