Zdenka Koláriková (*1933)

Vypracovali

Sandra Polovková, Marian Jaslovský

<