Otto Šimko (*1924)

Vypracovali

Sandra Polovková
Adam Mikuláš
Marian Jaslovský

<