Nadežda Földváriová (*1933)

Vypracovali

Sandra Polovková
Adam Mikuláš
Marian Jaslovský

<