Alica Weiszfeiler (*1933)

Vypracovali

Sandra Polovková, Marian Jaslovský

<