Prezentácia príbehu v Sutori
Prezentujte príbeh moderne

Do Sutori môžete vkladať fotografie z osobného archívu pamätníka, videoklipy z nahrávky, ktorú ste s pamätníkom natočili, vytvárať vlastné videá na motívy príbehu, vkladať naskenované dokumenty z pamätníkovho života, texty, ale aj komentáre, poznámky alebo fotografie z vášho natáčania s pamätníkom. Nezáleží v akom poradí jednotlivé časti vkladáte, lebo ich môžete ľubovoľne preskupovať. 

 

Odporúčame sa tiež s pamätníkom na záver odfotiť a fotku s menami vložiť do prezentácie – bude tak vidieť, kto príbeh vytvoril.

Oveľa viac sa dozviete v našom inštruktážnom videu. A ešte viac sa naučíte, keď aplikáciu sami preskúmate. Prípadne môžete využiť inštruktážne videá priamo na Sutori, ktoré popisujú, čo všetko aplikácia umožňuje.

<