Kto je pamätník alebo pamätníčka?
So slovom pamätník pracujeme pri označení ľudí, ktorých rozprávanie o ich živote dokumentujeme - zachraňujeme ich príbehy pre ďalšie generácie.

Skúste odpovedať na tieto otázky a odpovede si zaznačte do svojho projektového zošita / súboru / výkresu. 

 

→ Koho si predstavíš pod slovom „pamätník“?
→ Ako nám môže pomôcť rozprávanie pamätníka
→ Aký je rozdiel medzi rozprávaním pamätníka a históriou, ktorú poznáš z hodín dejepisu a z učebníc?
→ Ako overíme, či pamätníkove spomienky zodpovedajú tomu, čo sa skutočne stalo?
→ Čím je spôsobené, že sa spomienky pamätníkov na jednu konkrétnu udalosť niekedy odlišujú
→ Máš nejakých pamätníkov vo svojom okolí? Môžu to byť napríklad tvoji starí rodičia, iná časť rodiny, susedia?

Ak si teraz chcete oddýchnuť, pustite si jeden diel relácie Neskreslená veda. Dozviete sa v ňom odpovede na mnohé otázky.

→ Ako funguje individuálna a kolektívna pamäť?
→ Čo je to kolektívna amnézia a aký je vplyv totalitnej spoločnosti na kolektívne zabúdanie?
→ Aké máme historické pramene?
→ Je historickým prameňom aj osobná spomienka pamätníkov
→ A ako sa dnes historické pramene uchovávajú?

Vzdelávacím videom z cyklu Neskreslená veda Akadémie vied ČR sprevádza Pavel Liška.

<