Michaela Danišová

Študovala som na Karlovej univerzite Medzinárodné teritoriálne štúdiá, následne Peace and Conflict Studies (medzinárodné vzťahy so zameraním na vojnové konflikty) na Uppsalskej univerzite vo Švédsku. 
Po promóciách som pokračovala v peacebuildingovej organizácii pôsobiacej v 5 afrických krajinách, kde som pracovala na projekte zameranom na udržateľné riešenie konfliktov medzi znepriatelenými etnickými skupinami v Konžskej demokratickej republike. Do Konga som nakoniec aj sama odišla a viedla miestnu kanceláriu organizácie, kde som mala na starosti dizajnovanie nových projektov, fundraising ako aj finančné a administratívne vedenie kancelárie. 
V Kongu som si však začala uvedomovať akútnosť politickej a spoločenskej situácie v mojej vlastnej krajine, a preto som sa rozhodla vrátiť na Slovensko. Pridala som sa do projektu Teach for Slovakia a stala sa učiteľkou na základnej škole na východnom Slovensku.

Dva roky som učila anglický jazyk, dejepis a občiansku výchovu na 2. stupni a mala možnosť spoznať Post Bellum cez ich workshopy, ktoré som facilitovala na našej škole. Tieto workshopy považujem za unikátne pretože Slovensku poskytujú žiakom možnosť na vlastnej koži si zažiť určité obdobie a situácie ktorými naši predkovia museli prejsť a zároveň sa stávajú vnímavejšími voči tomu, čo sa deje v súčasnosti.

<