Martin Rodák

Martin je absolventom jednoodborového štúdia histórie na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas magisterského štúdia absolvoval odbornú prax v rámci Spoločenskovedného ústavu – Centra spoločenských a psychologických vied SAV. V roku 2019 si založil živnosť, ktorá je zameraná na výskum v oblasti humanitných vied a vydavateľskú činnosť. S Post Bellum začal spolupracovať v roku 2019 ako lektor zážitkových workshopov. Od septembra 2020 je aj koordinátorom dokumentaristiky.

<