Iveta Harváneková

Za najväčší úspech  v profesnom živote považujem, keď sa mi podarí vzbudiť záujem u detí, mladých ľudí o život okolo seba. Radosť, keď ich môžem sprevádzať pri rozvoji a štarte do života. Vnímať ich energiu, nadšenie, zápal, snahu zmeniť svet v lepší. Počas dlhoročnej praxe učiteľky na SŠ som sa dostala aj k neformálnemu vzdelávaniu, k témam ako sú participácia mladých ľudí živote v spoločnosti, riešenie konfliktov, dobrovoľníctvo, ktorým sa venujem aj v súčasnosti.

V práci lektorky v organizácii Post Bellum môžem všetky svoje skúsenosti zúžitkovať, ale aj rásť a učiť sa. Najviac ma motivuje  pozitívna spätná väzba detí a učiteľov po každom workshope, ale aj narastajúca potreba podporovať kritické myslenie, empatiu a rešpektovanie iných,vnímať svet v širších súvislostiach. 

<