Eva Ružičková

Eva je absolventkou Pedagogickej fakulty. Lektorský tím doplnila svojou odbornosťou, zodpovednosťou a nesmiernou dávkou humoru, ktorá je na workshopoch neoceniteľná. V tíme je povestná svojou technickou zdatnosťou. Vďaka bohatým teoretickým vedomostiam z dejín 20. storočia vie veľmi zaujímavo objasniť pointu udalostí a podnietiť deti k zamysleniu. 

História je zároveň aj Evinou záľubou. Preto sa rozhodla spolupracovať s Post Bellum. Radosť z práce jej  prináša kontakt s mládežou, na ktorú majú naše workshopy nesmierny vplyv. Podľa Evky byť súčasťou toho, ako osobné príbehy našich predkov formujú názory a hodnoty detí je neoceniteľný zážitok.

<