Zuzana Petreje (*1923)
SNP, občianstvo
Autor/ka metodického listu
Dagmar Kúdelová Kopčanská
Autor/ka pracovných listov
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Iveta Harváneková, Martin Hoľko, Michaela Danišová
Editor/ka
Sandra Polovková
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – podcast
Michal Roľko, Sandra Polovková, Marian Jaslovský
<