Zuzana Petreje (*1923)
hrdinstvo, rovnosť mužov a žien, občianstvo, 2. svetová vojna, Slovenské národné povstanie
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Michaela Danišová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Zuzany Petreje.

Na stiahnutie:

Téma: hrdinstvo, rovnosť mužov a žien, občianstvo, 2. svetová vojna, Slovenské národné povstanie

Ciele: Naučiť sa rešpektovať rôzne pohľady na historické udalosti a hrdinky a hrdinov, ktorí sa s nimi spájajú. Kriticky posúdiť význam vzorov hrdinov a hrdiniek. Uvedomiť si historický a kultúrny pôvod rodových stereotypov.

Pomôcky: papiere, perá pre každého účastníka (môžu byť farebne odlišné – modré a červené), flipchartový papier, resp. tabuľa, fixy

<