Rudolf Dobiáš (*1934)
politický väzeň 50. rokov v ČSR, protikomunistický odbojár, významná kultúrna osobnosť, spisovateľ, básnik, politické procesy v ére stalinizmu, pracovné tábory, skauting, divadlo, literatúra
Autor/ka metodického listu
Dagmar Kúdelová Kopčanská
Autor/ka pracovných listov
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Michaela Danišová
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – film
Post Bellum SK
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<