Pavel Eli Vago (*1930)
Ukrývané dieťa
Autor/ka metodického listu
Dagmar Kúdelová Kopčanská
Autor/ka pracovných listov
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko
Editor/ka
Sandra Polovková
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – film
Martin Hnát, Sandra Polovková, Filip Pavčík
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marian Jaslovský
<