Pavel Eli Vago (*1930)
Ukrývané dieťa
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov
k životnému príbehu Pavla Eliho Vaga

Na stiahnutie:

Základné školy


Téma:
príbehy 20. storočia, holokaust, Slovenský štát, detstvo neželanej menšiny v časoch vojny, domov, odvaha obyčajných ľudí v nebezpečnom čase, Spravodliví medzi národmi

Ciele:
spoznať reálie vojny a situáciou židovskej menšiny cez príbeh detí, viesť žiakov ku kritickému mysleniu, oboznamovať sa s vlastnou históriou, budovať historickú pamäť, pri
práci s modernými nástrojmi utvárať pravdivú predstavu o situácii na Slovensku počas Slovenského štátu

Pomôcky:
kamera, diktafón, rôzne programy na tvorbu alebo úpravu textov a nahrávok, napr. story words, strihacie programy: napr. Audacity, Word, PowerPoint, a ďalšie

Budeme radi a vďační, ak otázky ešte doplníte podľa vašej situácie a s výsledkami vašej práce sa s nami podelíte. Ak budete potrebovať pomoc, neváhajte nás kontaktovať. 

 

Stredné školy


Pri práci so stredoškolákmi môžete zvoliť podobnú úlohu ako pri základných školách, prípadne jej náročnejšiu podobu. Skúste študentky a študentov motivovať, aby využili
pokročilejšie programy tvorby zvukových nahrávok, video editory na tvorbu filmov, či animácií, prezentácií alebo zorganizujte podujatie rozsiahlejšieho charakteru.

Téma: príbehy 20. storočia, ukrývané deti počas II. svetovej vojny, osudy preživších holokaust, pomoc druhých v časoch vojny, odvaha a nezlomná viera v ľudské sily

Ciele: prostredníctvom skutočného príbehu odhaľovať vlastnú národnú minulosť, motivovať žiakov k porozumeniu významu ľudského dobra a pomoci ako nevyhnutnej súčasti ľudskej povahy, pochopiť historické súvislosti a následky politických rozhodnutí na ľudské životy

 

<