Otis Laubert (*1946)
príbehy 20. storočia, obdobie socializmu a umenie, symbolika v umeleckom svete, komunikácia prostredníctvom obrazov, medzipredmetové vzťahy, využitie prvkov galerijnej pedagogiky, kritické myslenie
Autor/ka metodického listu
Dagmar Kúdelová Kopčanská
Autor/ka pracovných listov
Eva Kyseľová
Editor/ka
Sandra Polovková
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<