Marta Szilárdová (*1923 – † 2021)
Auschwitz a pochod smrti
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov
k životnému príbehu Marty Szilárdovej

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, holokaust, historická pamäť, kritické myslenie

Ciele: prostredníctvom príbehu preživších uchovávať historickú pamäť, predstaviť našu minulosť podobou príbehu, pochopiť ako politické rozhodnutia môžu zásadne vstúpiť do životov obyčajných ľudí, vycítiť a rozoznať nebezpečné prejavy intolerancie, neznášanlivosti, antisemitizmu, xenofóbie a pracovať s nimi

Pomôcky: nahrávky (podcast, krátky film), text príbehu, pracovné listy

 

<