Marta Szilárdová (*1923)
Auschwitz a pochod smrti
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov
k životnému príbehu Marty Szilárdovej

Na stiahnutie:

Základné školy


Téma:
príbehy 20. storočia, holokaust, historická pamäť, kritické myslenie

Ciele: prostredníctvom príbehu preživších uchovávať historickú pamäť, predstaviť našu minulosť podobou príbehu, pochopiť ako politické rozhodnutia môžu zásadne vstúpiť do životov obyčajných ľudí, vycítiť a rozoznať nebezpečné prejavy intolerancie, neznášanlivosti, xenofóbie a pracovať s nimi

Pomôcky: nahrávky (podcast, krátky film), text príbehu, pracovný list, pero

 

Stredné školy


Téma:
príbehy 20. storočia, holokaust, židovstvo, Židovský cintorín – miesto poznania

Cieľ: Umožniť deťom pochopiť, že dejepis nie len predmet na memorovanie, ale aj prežívanie. Uspokojovať potrebu získavať nové vedomosti, skúsenosti a schopnosti pomocou komunikácie s okolitým svetom. Prevziať zodpovednosť za svoju prácu. Prepojiť život detí so životom komunity, v ktorej žijú.

Pomôcky: záznamové hárky, historické pramene, fotoaparát, kamera a ďalšie podľa potrieb.

 

<