Marianna Krajčírová (*1948)
Pražská jar, invázia vojsk Varšavskej zmluvy, XX. letné olympijské hry v Mníchove
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Iveta Harváneková, Gabriela Kluchová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Marianny Némethovej, rod. Krajčírovej.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, totalita a demokracia, vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a následná okupácia, gymnastika a osudy gymnastiek poznačené totalitou, občianska angažovanosť

Cieľ: Pochopiť význam jednotlivých historických etáp, udalostí 20. storočia a ich dopad na životy jednotlivcov. Uvedomiť si realitu športu v totalitnom režime prostredníctvom príbehov významných gymnastiek socialistického Československa. Poukázať na dôsledky občianskej odvahy v totalitnom režime.

<