Mária Matejčíková (1931-2018)
politickí väzni, 50. roky, pomoc duchovným
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov
k životnému príbehu Márie Matejčíkovej

Na stiahnutie:

Základné a stredné školy

 

Téma:
príbehy 20. storočia, socializmus, demokratický a totalitný režim, mýty a fakty o socializme, osudy prenasledovaných ľudí v nedemokratických režimoch, spracovanie týchto tém v umeleckej, filmovej podobe

Ciele:
oboznámiť sa prostredníctvom filmu s nedemokratickými formami vládnutia, priblížiť spoločenskú realitu života v Československu prostredníctvom obľúbeného filmu, vyhľadať a analyzovať prvky totality, obmedzovania ľudských, občianskych, kultúrnych, spoločenských práv počas obdobia socializmu, pochopiť spoločenské súvislosti obdobia totality pomocou umeleckého spracovania

Pomôcky:
nahrávka film „Pelíšky“, dataprojektor, interaktívna tabuľa, flipchart, fixy, resp. baliaci papier, tabuľa, krieda

<