Magdaléna Vášáryová (*1948)
invázia vojsk Varšavskej zmluvy, rozdelenie Československa, Nežná revolúcia, umenie a cenzúra
Vypracoval / a

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Magdalény Vášáryovej.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, totalita a demokracia, historická pamäť stvárnená vo filmovej tvorbe, predstavivosť a emocionalita, rozvoj čitateľskej gramotnosti

Cieľ: Posilniť záujem o históriu, dejepis, občianstvo. Kultivovať historické povedomie. Viesť žiakov/žiačky k tomu, aby si o spoločensky živej minulosti kládli otázky a hľadali na ne odpovede. Rozvíjať historickú a mediálnu gramotnosť.

<