Leo Žalio (*1923 †︎2014)
veterán z 2. svetovej vojny, západný front, národnostné menšiny, partizán, Mníchovská dohoda, obliehanie Dunkerque
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Martin Hoľko, Gabriela Kluchová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Lea Žalia.

Na stiahnutie:

Téma:
príbehy 20. storočia, vojna a mier, premenlivosť ľudských potrieb, hodnoty, história môjho regiónu

Cieľ:

Pochopiť význam slobody a mieru pre zachovanie najvyšších ľudských hodnôt. Nazerať na meniace sa ľudské potreby novou optikou. Vnímať nevyhnutnosť zabezpečenia ľudských potrieb v súvislosti s daným historickým obdobím i spoločenskou situáciou. Uvedomiť si hrôzy akéhokoľvek vojenského konfliktu. Poukázať na význam zachovávania príbehov 20. storočia a historickej pamäte. Vyhľadávať lokálne a regionálne odrazy doby. Rozvíjať citlivosť voči udalostiam okolo nás.

Pomôcky:
internet, počítače/tablety, tabuľa (flipchart), pomôcky podľa výberu žiakov/žiačok

<