Juraj Stern (*1940)
holokaust, obdobie komunizmu
Autor/ka metodického listu
Patrícia Fogelová
Autor/ka pracovných listov
Martin Hoľko
Editor/ka
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<