Júlia Ševčíková (*1950)
invázia vojsk Varšavskej zmluvy, pád železnej opony, rozdelenie Československa, emigrant 1948 – 1989, svedok lokálnych udalostí z éry komunizmu
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Iveta Harváneková, Gabriela Kluchová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Júlie Ševčíkovej.

Na stiahnutie:

Téma:
invázia vojsk Varšavskej zmluvy, pád železnej opony, rozdelenie Československa, emigrant 1948 – 1989, svedok lokálnych udalostí z éry komunizmu

Pomôcky:
počítač, internet

<