Jela Špitková (*1947)
komunistický prevrat v ČSR, invázia vojsk Varšavskej zmluvy, umenie a cenzúra, Nežná revolúcia, rozdelenie Československa
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Martin Hoľko, Gabriela Kluchová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Jely Špitkovej.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia a ich historické súvislosti, demokracia, totalita a jej nástroje na ovplyvňovanie života, umenie v časoch totality

Cieľ: Pracovať s textom s porozumením. Pochopiť význam jednotlivých historických etáp, udalostí 20. storočia a ich dopadu na životy jednotlivcov. Systematizovať historické poznatky a zároveň utvárať všeobecný prehľad. Začleňovať príslušné udalosti a osobnosti do historického kontextu.

<