Ivan Bergida (*1943)
antisemitizmus, emigrácia
Autor/ka metodického listu
Dagmar Kúdelová Kopčanská
Autor/ka pracovných listov
Iveta Harváneková
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<