Dalma Špitzerová (*1925 †︎ 2021)
holokaust, väzni pracovných táborov, Slovenské národné povstanie, normalizácia, umenie
Autor/ka metodického listu
Dagmar Kúdelová Kopčanská
Autor/ka pracovných listov
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Halánová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – film
Post Bellum
<