Dalibor Norský (*1931 †︎ 2022)
skaut, odsun sovietskych vojsk
Autor/ka metodického listu
Petra Chovancová
Autor/ka pracovných listov
Iveta Harváneková
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<