Anton Pasternák (*1948)
národnostné menšiny, holokaust
Autor/ka metodického listu
Gabriela Kluchová
Autor/ka pracovných listov
Martin Hoľko
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<