Anton Pasternák (*1948)
holokaust, koncentračné tábory, národnostné menšiny, bombardovanie Drážďan, Maďarské povstanie v roku 1956
Vypracoval / a
Martin Hoľko, Gabriela Kluchová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Antona Pasternáka.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, oral history, antisemitizmus, emigrácia zo Slovenska, Slováci v zahraničí, židovské náboženské obce na Slovensku, rovesnícke vzdelávanie

Cieľ: Zoznámiť sa so životom pamätníka 20. storočia a nahliadnuť na významné dejinné okamihy očami jednotlivca. Spoznať komunity Slovákov žijúcich v zahraničí aj osudy konkrétnych emigrantov. Rozvíjať tímovú prácu, prezentačné zručnosti, kreatívne písanie, schopnosť diskutovať, argumentovať a kriticky myslieť. Iniciovať spoznávanie komunitného života menšín na Slovensku. Viesť k porozumeniu, tolerancii a priateľstvu.

<