Anna Bergerová (*1930)
chudoba, migrácia, oral history, príbehy 20. storočia, rodina, vysťahovalectvo, vzťahy v rodine, emancipácia, vzdelanie, žena
Vypracoval / a
Patrícia Fogelová, Michaela Danišová, Gabriela Kluchová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Anny Bergerovej.

Na stiahnutie:

Téma:
chudoba, migrácia, oral history, príbehy 20. storočia, rodina, vysťahovalectvo, vzťahy v rodine

Cieľ:
Pochopiť príčiny vysťahovalectva zo Slovenska v 19. a 20. storočí. Porozumieť vzťahu medzi chudobou a migráciou a identifikovať, ako migrácia ovplyvňuje rodinné vzťahy.

Pomôcky:
príbeh pamätníčky, počítač, internet, dobové fotografie, štatistické údaje, vytlačené fotografie žien z dobových časopisov

<