Anna Bergerová (*1930)
SNP, menšiny
Autor/ka metodického listu
Patrícia Fogelová
Autor/ka pracovných listov
Michaela Danišová
Editor/ka
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<