Alexander Burger (*1922)
veteráni, 2. svetová vojna
Autor/ka metodického listu
Martin Hoľko
Autor/ka pracovných listov
Martin Hoľko
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<