Viera Šagátová (*1931)

Vypracovali

Sandra Polovková
Marian Jaslovský

<