Milan Krajčovič (*1929 †︎2008)

Vypracovali

Sandra Polovková, Marian Jaslovský

<